Fiskräknare

lax

Elektronisk fiskräkning är en mycket användbar metod för att kvantifiera hur mycket fisk som vandrar förbi en speciell punkt i ett vattendrag. Det ställs god kunskap vid installation, skötsel och tillsyn för att räknarna ska fungera på bra sätt.

Inom FUG har vi mycket lång erfarenhet av fiskräkning. Vi har installerat, ansvarat för drift och analyserat data från olika typer av

fiskräknare av både optisk- och ekolodstyp, till exempel Riverwatcher (Vaki), Didson (Sound metrics), UVC- ultrasound video  camera, FC-fish counter (Simsonar OY). Vi har även viss erfarenhet av den norska Myhre-telleren. Vi jobbar även med manuell räkning av fisk där fiskräknare av olika skäl inte är lämpliga. FUG har även goda kontakter med kraftbolag och andra ägare till fiskräknare vilket bidrar till att FUG har en god allmän bild över fiskräkningen i Sverige.

Vår ambition är att kunna utgöra ett stöd för alla som jobbar med fiskräkning, både vad som avser planering, montering, drift och utvärdering.

För mer information kontakta oss gärna.

Fiskräknare

   

Vinterinstallation av ekolodsräknare. Foto: Minna Brodin

 

 

Ekolodsräknare i Piteälven.  Foto: Stefan Stridsman