Fiskeutredningsgruppen FUG

Fiskeutredningsgruppen

    - en resurs för myndigheter och domstolar

 Länsstyrelsens  fiskutredningsgrupp, lokaliserad vid Länsstyrelsen i Norrbottens, Västra Götalands och Västernorrlands län, arbetar nationellt på uppdrag från mark- och miljödomstolar och andra myndigheter med fiskerelaterade frågor kopplade till tillståndsprövningar av vattenkraftverk, muddringar eller andra verksamheter som påverkar fiskbestånd.  På begäran av andra myndigheter utför vi utredningar om påverkan på allmänt fiskeintresse i ansökningsmål.

Fiskutredningsgruppen jobbar även med resursövervakning av bland annat lax och ål.

Arbetsgruppen har under de senaste åren haft särskilda uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som möjliggjort extra stöd till länsstyrelsen, kompensationsodling och uppföljning av fiskvägars funktion.

Läs mer om vårat arbete under de olika arbetsområdena här till vänster. Till höger finns även ett PM som beskriver vår verksamhet närmare och hur vi kan ta uppdrag från andra myndigheter.

FUG Uppdrag PM

Läs mera!